Nieuws‎ > ‎Nieuwsoverzicht‎ > ‎

2e Kamer neemt plan Isaac Beeckman aan

Geplaatst 11 nov. 2011 00:49 door Misha van Denderen   [ 30 nov. 2011 15:54 bijgewerkt door Redactie SvPO ]
Het plan om leerlingen vakken te laten volgen aan een hogeschool of universiteit is positief ontvangen door de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. De Isaac Beeckman Academie wil daarmee leerlingen goed voorbereiden op de overstap van de middelbare school naar hun vervolgopleiding. Die overstap, vaak ook met een verhuizing uit het ouderlijk huis, is voor veel leerlingen zwaar. Door vooruitlopend op de overstap alvast vakken te volgen, maken ze een betere start met hun studie. Bijkomend voordeel is dat leerlingen een betere studiekeuze kunnen maken. Dat is mede belangrijk vanwege de inperking van de studiefinanciering. Wie nu een verkeerde keuze maakt en daarna moet wisselen, krijgt immers minder financiering.

D66 (Boris van der Ham) en CDA (Jack Biskop) dienden een motie in om deze opzet te steunen. De minister staat er positief tegenover, verklaarde ze in de Tweede Kamer: "Lesuren die buiten het voortgezet onderwijs gevolgd worden, bijvoorbeeld colleges aan een universiteit, tellen mee als ze onderdeel zijn van het geplande onderwijsprogramma. De leerlingen moeten de colleges volgen onder verantwoordelijkheid van een vo-leraar. (...) Het punt past in het idee van het versterken van de loopbaan- en beroepsoriëntatie en van de verbanden tussen havo en hbo en vwo en universiteit. Ik sta positief tegenover de motie."

Het komt niet vaak voor als er over onderwijs gestemd moet worden in de Tweede Kamer, maar de motie is op 29 november 2011 met algemene stemmen aangenomen. 


  
Marja van Bijsterveldt
minister van Onderwijs
Boris van de Ham 
kamerlid D66
Jack Biskop
kamerlid CDA

Comments