Nieuwsbrief juni 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:31 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]
3-6-2009: Dat een recessie ook positieve kanten heeft, blijkt uit de interesse van projectontwikkelaars en verhuurbedrijven om met ons in zee te gaan. Dankzij de moeilijke huizenmarkt ziet het er naar uit dat de Isaac Beeckman Academie goede huisvesting krijgt tegen gunstige voorwaarden. Dat betekent dat we geld over houden voor onze kerntaak: goed onderwijs geven.

Binnenkort vragen we de vergunningen aan. We gaan dit doen voor meerdere locaties. Mocht één daarvan niet doorgaan, dan hebben we in ieder geval een alternatief achter de hand.

Hier twee van de mogelijke locaties: het voormalige DCI-terrein tegenover het station in Kapelle en de Eureka-villa aan de Goessestraatweg. Meer informatie kunnen we nog niet naar buiten brengen omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Zodra we meer weten, leest u dat in de volgende nieuwsbrief.

Bestuur Stichting Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Emil Roelofs,
Andries Tijssens 

  

Onderwijstijd

Veel scholen zijn niet in staat om voldoende uren onderwijs per jaar te geven. Uit onderzoek, dat wij voor het Ministerie van OCW hebben gedaan, blijkt dat leerlingen daardoor lagere resultaten behalen. Toch heeft de staatssecretaris, onder druk van deze scholen, de minimum norm verlaagt naar 1.000 uur onderwijs per jaar.

Wij gaan niet mee in deze vermindering van onderwijstijd. Leerlingen hebben die tijd hard nodig. Op de Isaac Beeckman Academie doen zij alle werk op school en krijgen geen huiswerk mee. Verder is voldoende onderwijstijd nodig omdat onze leerlingen tenminste 1 vak extra aangeboden krijgen. Met een extra vak houden ze meer opties open qua vervolgopleiding. Bovendien vergroten ze hiermee hun slaagkans, omdat ze op hun eindexamen een vak waar ze onvoldoende op scoren nog kunnen laten vallen.

Schooltijden

Uit de ouderenquête van maart blijkt dat u liever niet heeft dat de school ook in het weekeinde open is. Driekwart van de ouders ziet school op zaterdag - of zondagochtend niet zitten. Voor iets meer dan de helft van de ouders geldt dit ook voor de zaterdag- en zondagmiddag. Wij hebben daarom besloten in het weekeinde alleen bij uitzondering onderwijs te geven, zoals voor bijles of bijzondere cursussen.

Vrijwel alle ouders vinden een verlengde schooldag geen probleem. Dat is mede omdat we geen huiswerk meegeven. Eenmaal thuis zijn leerlingen ook echt klaar. We zijn langer open, maar we beginnen ook later. De reden daarvoor is dat jongeren zich in de pubertijd slecht kunnen concentreren in de vroege ochtend. Om 8:00 uur hebben ze bijvoorbeeld slechts de helft van de concentratie die ze om 9:00 hebben. We werken daarom met schooldagen van 9:00 t/m 16:30 uur. Leerlingen hebben één middag in de week vrij. 

Uit de ouderenquête bleek verder dat u 60 dagen vakantie per jaar, zoals gebruikelijk op andere scholen, niet nodig vindt. Bij ons krijgen de leerlingen 45 dagen vakantie. Samen met de verlengde schooldag kunnen wij uw kind dan 1.300 uur onderwijs per jaar geven. Dat is ruim boven de norm en ruim voldoende voor een mooi resultaat.

Schoolgeld

Goed en veel onderwijs kost natuurlijk geld. Toch vragen wij geen schoolgeld. In plaats daarvan doen ouders een schenking aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Deze stichting gebruikt de schenking voor het bevorderen van goed onderwijs. Daar kan de Isaac Beeckman Academie gebruik van maken, bijvoorbeeld voor het aantrekken van extra docenten. Een voordeel is dat ouders deze schenking kunnen aftrekken van de belasting. Met schoolgeld is dat niet mogelijk.

Volgens onze ouderenquête kiest 14% voor een jaarlijkse ouderbijdrage van €0-€50, 30% voor €50-€200, 47% voor €200-€400 en 9% voor €400 of hoger. Gewogen gemiddeld komt dat neer op €250 per jaar. Dit is het bedrag dat we zullen hanteren als schenkingsbijdrage aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Voor de ouders die aangifte doen voor inkomstenbelasting komt de bijdrage gemiddeld neer op een bedrag van netto rond de €155. Over een aangepaste regeling voor ouders met een laag inkomen volgt nog bericht.

Suzan Polet, directeur per 1 augustus

Drs. Suzan Polet treedt per 1 augustus aan als directeur a.i. van de Isaac Beeckman Academie. Zij is een ervaren ondernemer en heeft veel kennis van kinderen en jongeren.

Suzan studeerde HBO-jeugdwelzijn (Leeuwarden), Sociologie, postdoctorale lerarenopleiding (beide Vrije Universiteit Amsterdam) en NIMA-C.

Suzan begon haar loopbaan in het jeugd welzijnswerk en specialiseerde zich daarna in educatie en onderzoek. Eerst als manager voor opleidingsinstituut Freia/MCC van de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens als directeur van jongeren onderzoeksbureau Qrius. Suzan is getrouwd en heeft 2 kinderen, Tycho (1998) en Milan (2000).
Comments